İstanbul Kalkınma Ajansı

Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı

Türkçe

e-HikeLink Projesi Hakkında

Türkçe

“Yenilikçi Akıllı ve Haberleşen Araç Teknolojileri Geliştirme ve Kümelenme Merkezi” (e-hikelink) İstanbul Kalkınma Ajansı desteği,  Türk Elektronik Sanayicileri Derneği(TESİD), Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) ve Taşıt Yan Sanayicileri Derneği(TAYSAD) ortaklığı ile  Okan Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi tarafından kurulmuştur. Kurulma çalışmaları 1 Eylül 2015 de başlamıştır.

Merkezin yönetim kurulu aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur,

  • Prof.Dr. Orhan Alankuş ( Okan Üniversitesi Araştırma ve Proje Geliştirme Koordinatörü, e-hike Başkanı)
  • Prof. Dr. Nejat Tuncay ( Okan Üniversitesi MMF Dekanı, UTAS Başkanı)
  • Bülent Erbaş ( Okan Üniversitesi Araştırma ve Proje Geliştirme Müdürü, Okan_Tekno_ARGE Şirket Müdürü, YASAD Yönetim Kurulu Üyesi)
  • Enver İbek (TESİD Genel Sekreteri)
  • Atila Zeybek ( YASAD Yönetim Kurulu Üyesi)
  • Süheyl Baybalı ( TAYSAD Genel Koordinatörü)
  • Zeynep İyiler( Okan Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi, Kümelenme uzmanı)